YÜCE TÜRK MİLLETİNE

Kurallarla yönetilen bir ülke için, önce, kurallarla yönetilen partilere ihtiyaç vardır.

Mevcut siyasi partilerin bu nitelikte olmadıkları gün gibi aşikârdır.

Sorun değil çözüm üreten bir partiye ihtiyaç vardır.

Sözümüz Var Hareketi olarak tüm vatandaşlarımızı huzur, güven, adalet, refah ve liyakatı önceleyen bir ülkede yaşatmak temel hedefimizdir.

Atatürk’ün hedef gösterdiği milli devlet ve üniter yapıdan asla taviz vermeden, tam demokrasiyi özümsemiş, Cumhuriyetin değer ve kavramlarını benimseyen, bunun yanında, Türk milletinin asil genlerinde yaşatılan inançlara saygıyı esas alan Sözümüz Var Hareketi artık bu kötü dur demek ihtiyacını hissetmiştir.

Bu ihtiyaçtan dolayı Hareketimiz, “yeni bir siyasi parti” kurmaya karar vermiştir.
Bu itibarla; yol haritası olarak, aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır:

1-Parti kurma çalışmalarının yürütülmesi için Ankara merkezde bir ofis açılacaktır.

2-Çalışmaları yürütecek 11 kişi belirlenmiştir.

3-Kurucuların illere göre dağılımı ve kuruculuk şartları 01 Kasım 2020 tarihine kadar belirlenip duyurulacaktır.

4-Eş zamanlı olarak parti tüzüğü ve programı yazımına başlanacak ve kabul edilen tüzük gün gün kamuoyu ile paylaşılacaktır.

5- 01-15 Aralık 2020 tarihleri arasında kuruculuk müracaatları alınacak, 20 Aralık 2020 tarihine kadar değerlendirilmesi yapılıp, yeni yılın ilk günlerinde kuruluş gerçekleştirilecektir.

6-Yukarıdaki her madde tek tek ele alınarak değerlendirilmiş ve oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Türk milleti inşallah yeni yıla yeni umutlarla girecektir.

Hayırlı olsun.

Sözümüz Var Hareketi
İcra Kurulu
18 Ekim 2020 Antalya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*