VATANDAŞLA BİR HASBİHAL ! (2)

#SözümüzVarHareketi

Siyaset veya politika dediğimiz şey, devlet işlerini düzenleme sanatıyla ilgili olarak özgün ve özel görüş veya anlayışlar manzumesidir.

Ülkeler siyaset üzerine yönetilir! Halk olarak bizler de ülke yönetimine katkı sunmak istiyorsak, siyasete katılmak yani siyaset yapmak zorundayız.

Bizim memleketimizin gerçeklerine göre halkımızın ezici bir çoğunluğu siyasetin dışındadır yani siyaset yapmamaktadır. Ancak siyasetin olumsuzluklarından en çok etkilenen de, bu ezici çoğunluktur.

Ülkemizde siyaset belli bir tabaka ve hatta belli aileler tarafından yapılmaktadır. Öyle ki, halen görevdeki bakanların bazılarının bakan babaları ya da akrabaları, daha dün gibi hafızalarımızdadır.

Bu sonuca göre, sayısı yüzü aşmış olan partilerin genel merkez, il ve ilçe örgütleri ile delegasyon sayılarına bakıldığında, aktif siyasetçi sayısının, 84 milyonluk bir ülkede 500 bini bile geçmediğini görmekteyiz… Bakmayın siz öyle milyonlarca üye olduğuna, onlar aktif değil pasif üye konumundadırlar ve siyasete etkileri büyük çoğunluk gibi nerede ise “sıfır”dır.

Hatta aydınlarımız, akademisyenlerimiz ve siyasetçi olduğunu zannettiklerimiz bile siyaset yapmaktan çok uzaktırlar. Bir şeyler yazıp çiziyor olsalar bile, sorduğunuzda, “asla siyaset yapmadıklarını” söyleyeceklerdir.

Halbuki ülkemiz ve dünya, içinde bulunduğumuz şartlar nedeni ile çok derin bir krizin arifesindedir:

Dünyada küresel güçlerin yeni “paylaşım arzuları” söz konusudur. Türk Milletini, yaşanması kuvvetle muhtemel bu kriz nedeni ile, çok sıkıntılı günler hatta yıllar beklemektedir.

Beklenen kriz ancak şeffaf, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yönetilebilir ve Ülkemiz bu krizi ancak, bu yolla, az bir hasarla atlatabilir.

Birinci Dünya Savaşı öncesi ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu şartları ve savaş sonrası dünyanın dönüşümünü ve paylaşımını bir kez daha hatırlayalım.

Her kriz kendi içinde fırsatları ve yenilenmeyi barındırır. Bu sebeple Türk Milleti ve Türkiye için düşündüğünü söyleyen bizler, ön alarak tedbirler üretmek zorundayız.

Tam bu noktada “Sözümüz Var Hareketi”nin önemi ve değeri kendini gösteriyor.

Sözümüz Var Hareketi, Türk Milletinin geleceği için tedbir almaktır. Türk Milletini çaresiz ve alternatifsiz bırakmamaktır. Bunu yaparken de “biz yaptık, gelin” diyen değil, gelin “hep beraber yapalım” diyen bir anlayıştır.

Hep tekrar ediyoruz; “şimdi konuşma değil yapma zamanıdır”. Ülkeyi “düzen partileri”nin girdabından ve geleceğin sıkıntılarından çekip çıkarma zamanıdır.

Söylediklerimize iyi kulak veriniz. Yarın çok geç olabilir. Halkçı ve katılımcı bir anlayışla Ülkenin mukadderatına birlikte sahip çıkalım. Mutlu, huzurlu ve refah içinde bir toplum içerisinde yaşamak istiyorsak, vakit kaybetmeden kenetlenelim.

Herkese, sizin de bizim de tutulması gereken sözlerimiz var… En önemlisi de bu Ülkeyi gençlere sağlam temeller üzerinde, sapasağlam teslim etmektir.

Gelin bunu “Sözümüz Var Hareketi” ile başaralım.

Selam ve saygılarımla

Özcan PEHLİVANOĞLU
Kurucu Genel Başkan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*