SÖZÜMÜZ VAR HAREKETİ İZMİR TOPLANTISI YAPILDI…

Sözümüz Var Hareketi İzmir’de bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ağır sorunları konuşmak yerine, “saraydan dizayn siyaset mühendislikleri ile oyalanmaya” itiraz eden Sözümüz Var Hareketi; Türk Milletini siyasette daha aktif olmaya ve yapay gündemlere “tavır almaya” çağırmayı sürdürüyor. Hareket, bu amaçla son günlerde yürüttüğü seri toplantılardan birini daha, 11 Ağustos 2020 Salı Günü İzmir’de gerçekleştirdi. Toplantıya başta İzmir’in Bornova, Okumaya devam et SÖZÜMÜZ VAR HAREKETİ İZMİR TOPLANTISI YAPILDI…

BİZ KİMİZ?

Sözümüz Var Hareketi olarak bizler Türkiye sevdasıyla bir araya gelen ve Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi iddiasıyla yola çıkan bir hareketin üyeleriyiz. Bilindiği gibi ülkemiz hem ekonomide hem siyasette hem de toplumsal hayatta ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Temel amacımız; ülkemizin iç ve dış sorunlarını zamanında ve doğru tespit etmek, bu sorunlara katılımcı yaklaşımla doğru çözümler üretmektir. Öfkeyle veya diplomatik üsluptan uzak Okumaya devam et BİZ KİMİZ?

DESTEKLİYORUM… DESTEKLİYORUM!.. KAMUOYUNA

Sözümüz Var Hareketi İcra Kurulu, aylık toplantısında aşağıdaki hususların halkımız ile paylaşılmasına karar vermiştir: Önceki bildirimizde ele aldığımız konularda ne kadar haklı olduğumuz, bu süreçte daha açık bir şekilde anlaşılmıştır.Nitekim; söz konusu bildiride vurguladığımız gibi, “tıkanmış olan siyasetin sonucu olarak” Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılarla ciddi bir tehlike altındadır. Anayasal kurum ve kuruluşlar, temel işlevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu Okumaya devam et DESTEKLİYORUM… DESTEKLİYORUM!.. KAMUOYUNA

DÜZEN PARTİLERİ!..

Türkiye’de siyasi partilerin hukuki altyapısı; Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Yargıtay ile Sayıştay denetimlerinden oluşur. Siyasi parti kurmak her ne kadar kolay gibi gözükse de aslında büyük zorluklar içerir. Günümüzde yani 2020 yılı itibariyle ülkemizde 84’ün üzerinde siyasi parti bulunmaktadır. Dediğimiz gibi bir siyasi parti önceden izin alınmaksızın Türk vatandaşlarınca kurulabilir. Ama zorluklar çıkarılmadığı takdirde! Yani bir bakmışsınız Okumaya devam et DÜZEN PARTİLERİ!..

TÜRK MİLLETİ ARAYIŞ İÇİNDE!..

Yaşam sorunlar ve sorunlara aranan çözümlerle gelir geçer. Bu milletler içinde böyledir. Milletlerin de sorunları vardır. Bu sorunlara aydınların ve siyasetçilerin önderliğinde çözümler aranır… Türkiye’de yaşayan Türk Milleti de benzer bir durumda. Bizim de sorunlarımız vardır ve bu sorunları çözmek için çareler arayışındayız ve hep olmaya da devam edeceğiz. Türkiye’de bir “aydınlar ihaneti” olduğundan sorunlarımızın çözümünde onlardan sağlıklı bir katkı Okumaya devam et TÜRK MİLLETİ ARAYIŞ İÇİNDE!..