DESTEKLİYORUM… DESTEKLİYORUM!.. KAMUOYUNA

Sözümüz Var Hareketi İcra Kurulu, aylık toplantısında aşağıdaki hususların halkımız ile paylaşılmasına karar vermiştir:

Önceki bildirimizde ele aldığımız konularda ne kadar haklı olduğumuz, bu süreçte daha açık bir şekilde anlaşılmıştır.
Nitekim; söz konusu bildiride vurguladığımız gibi, “tıkanmış olan siyasetin sonucu olarak” Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılarla ciddi bir tehlike altındadır.

Anayasal kurum ve kuruluşlar, temel işlevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu durum bizi, anayasal güvence altındaki “can ve mal güvenliğimizi” ilgilendiren bir noktaya taşımıştır. Bu güvencelerin takipçisi olması gereken siyasi partiler, çözüm değil, sorun üretmektedir.

Türk halkı, herhangi bir kısıtlamaya uğramadan özgürce ve demokratik usuller çerçevesinde siyaset yapabilmelidir. Siyaset yapmak isteyen vatandaşların önündeki fiili ve hukuki engeller kaldırılmalıdır.

Geleceğimizin güvencesi olan gençlik, hızla, ülkemizin yarınlarına yönelik umutlarını yitirmektedir.

Kadınlarımızın değersizleştirilmesi ve uğradığı şiddet, toplumumuzdaki ahlaki çöküşün bir dışa vurumudur.
Halkımız, siyaset ve medya üzerinden yapılan yoğun algılarla yanıltılmakta ve kandırılmaktadır. Gittikçe artan yasaklarla yıldırılmakta ve sindirilmektedir.

Tek adam rejiminden sözde şikâyet eden muhalefet liderleri, aslında bu sisteme hizmet etmektedirler. Sözümüz Var Hareketi olarak, iktidarın ve muhalefetin bu anlayışına topyekûn karşıyız.

Buna karşılık “Biz”, yenilikçi ve reformist bir anlayışla ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlara gerçekçi bir yaklaşımla bakılması gerektiğini düşünmekteyiz. Türkiye, meselelerini “yerli”, “milli” ve “bağımsız” bir siyaset anlayışı ile aşmak zorundadır. Sözümüz Var Hareketi bu kararlılıktadır.
Son olarak, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması’nın özellikle “yıldönümüne” denk getirilerek, Devletimizin kurucusuna sorumsuz bir şekilde “lanet” okunmuştur. Bizde lanet, vatanı kurtarana değil, parsel parsel satana okunur. Öyle anlaşılıyor ki, birilerinin derdi Ayasofya, din, cami, namaz değil, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine düşmanlıktır. Asıl üzüldüğümüz nokta ise, bu densizliğe, herhangi bir siyasi parti tarafından güçlü bir itirazın gelmemiş olmasıdır.

Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde, vatandaşlarımızı yurdumuzun dört bir yanında Sözümüz Var Hareketi ile buluşmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla.

Giresun/26 Temmuz 2020

SÖZÜMÜZ VAR HAREKETİ
İCRA KURULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*